پیام موفقیت

فرد موفقی به من یاد داد ابتدا هدفم را بنویسم

و بعد هیچگاه نگاهم را از روی آنچه نوشته ام برندارم مگر اینکه گام مثبتی در جهت رسیدن به آن بردارم .

/ 3 نظر / 13 بازدید
ک

[دست][دست][دست] عالی...

ک

زندگی تاس خوب اوردن نیست! با تاس بد خوب زندگی کردن است! [لبخند][گل][لبخند]

امیر

دمـــــــت گرم خیلی وبلاگ باهالی داری هر روز سر میزنم حال میکنم