اعتقاداتتان را چند می فروشید؟

مقیم لندن بود، تعریف می کرد که یک روز سوار تاکسی می شود و کرایه را می پردازد. راننده بقیه پول را که برمی گرداند 20 پنس اضافه تر می دهد! می گفت: چند دقیقه ای با خودم کلنجار رفتم که بیست پنس اضافه را برگردانم یا نه؟ آخر سر بر خودم پیروز شدم و بیست پنس را پس دادم و گفتم آقا این را زیاد دادی ...
گذشت و به مقصد رسیدیم. موقع پیاده شدن راننده سرش را بیرون آورد و گفت آقا از شما ممنونم. پرسیدم بابت چی؟ گفت می خواستم فردا بیایم مرکز شما مسلمانان و مسلمان شوم اما هنوز کمی مردد بودم. وقتی دیدم سوار ماشینم شدید خواستم شما را امتحان کنم. با خودم شرط کردم اگر بیست پنس را پس دادید بیایم. فردا خدمت می رسیم!
تعریف می کرد : تمام وجودم دگرگون شد حالی شبیه غش به من دست داد. من مشغول خودم بودم در حالیکه داشتم تمام اسلام را به بیست پنس می فروختم...!!

/ 2 نظر / 7 بازدید
آریادخت

با خوندن این مطلب تکون خوردم ... آدم مو به تنش راست میشه ! در این رابطه جمله زیبایی از امام علی (ع) به ذهنم رسید : بدانید که برای شما چیزی جز بهشت نیست پس هرگز خود را جز به بهشت نفروشید .

آریادخت

روزانه افراد زیادی دینشون رو به چند ریال بی ارزش و یا حتی بخاطر چاپلوسی پیش رئیس و یا عزیز شدن پیش فامیل و یا از روی حسادت و ... میفروشند . خدایا تو چطور میتونی اینقدر صبور باشی ؟ واینقدر چشم پوش از نمک نشناسی ما آدما ؟