خدا

رابطت با خدا چطوره ؟ عاشقش هستی؟کی میگه عاشقی شاخ و دم داره؟ کی میگه عاشقی سخته؟ کی میگه عشق به خدا دست نیافتنیه؟ کی میگه عشق و خلوص رو از ظاهر میشه فهمید؟

قلبت برای خدا می تپه؟ فکرت برای خدا کار میکنه؟ دوست داری خدا رو ببوسی؟ دوست داری نگاش کنی و از وجودش لذت ببری؟

اصلا تا حالا با خدا رفتی بیرون تفریح؟

با خدا حال کن. خدا همه هستی رو برای تو ساخته، طبیعت به این زیبایی رو برای تو بوجود اورده که یک لحظه خوشحالی تو رو ببینه. که یک دقیقه باهاش روی اون تخته سنگ بشینی و به دریاچه روحبخشی نگاه کنی که اطرافش پر از درختها رو گیاهای خشگل ومعطره. خدا میخواد عکس آسمونو توی آب ببینی. میخواد به افق نگاه کنی و از ته دلت داد بزنی : « خدا جون عاشقتم ».

خدا عاشق توئه و از ابراز این عشق توسط تو لذت می بره .لبخند

/ 1 نظر / 6 بازدید
منا

گاهی دوست دارم خدارو تجسم کنم مثل پدری که مسیحیا تصور کردن اما میگن گناهه خدایا از گناهامون بگذر