................

((نظر یکی از دوستان در قسمت نظرات))
مادرانی که در قید حیات نیستنند ..خدایا آنان را با حضرت زهرا محشور کن مادرم روحت شاد..
نویسنده: شعله
پاسخ:
در قسمت نظرات
/ 2 نظر / 37 بازدید
نگار

مادر بهشت من همه آغوش گرم تست گوئي سرم هنوز به بالين نرم تست مادرحيات با تو بهشت است و خرّم است ور بي تو بود هر دو جهانش جهنّم است ما را عواطف اين همه از شير مادر است اين رقّتي كه دردل وشوري كه درسراست اغلب كسان كه پرده حــــرمت دريده اند در كودكي محبّت مــــادر نديده اند امروز هستيم به اميد دعـــــاي تست فردا كليد باغ بهشتم رضاي تست

atena

روحشان شاد[گل]