جملات تاکیدی خوشبختها .....


 خدایا شکر من همیشه شاد  سالم  آرام و جذاب هستم.

خدایا شکر خوشحالم  من همیشهخوشبخت و خوش شانس  و پولدار  وثروتمندم.

 خوشحالم وشاکرم امروز یکیازبهترین روزهای زندگی من میباشد.

خوشحالم همه چیز درراه والاترین خیر وصلاح من پیش میرود.

خدایا شکر خوشحالم همیشه هر چه نیاز دارم در اختیارم قرار میگیرد.

خدایا شکر خوشحالم همیشه همه چیز در دنیایم نیکو وعالیست.

خدایا شکر خوشحالم همه  امور زندگیم با نظم الهی پیش میرود.

خدایا شکرخوشحالم من  مبلغ یک میلیارد تومان پول نقد دارم.

خدایا شکر من همیشه شادوخندان و زیبا و جذاب وسالم و قوی وقدرتمند و دانشمند هستم.

خدایا شکرخوشحالم همیشه بر دانایی وآگاهی من افزوده میشود.

خدایا شکر خوشحالم شبها به خوابی عمیق فرو میروم  وصبحها با نشاط وشادمانی برمی خیزم.

خدایا شکرخوشحالم همیشه همه اهدافم از راهی عالی به آسانی وفوری در جهت خیر وشادی وسود همگان برآورده ومتجلی میشود

/ 3 نظر / 28 بازدید
مهدی

خدایا شکرت عالی بود داش اسمائیل