گردش ایام

از زمین خوردن کسى شاد مشو که نمیدانى گردش روزگار براى تو چه در آستین دارد ...


امام علی (ع)

/ 4 نظر / 86 بازدید
هیما

سلام عالی بودن