خانم نظافتچی

در امتحان پایان ترم دانشکده پرستاری، استاد ما سوال عجیبی مطرح کرده بود. من دانشجوی زرنگی بودم و داشتم به سوالات به راحتی جواب می دادم تا به آخرین سوال رسیدم، نام کوچک خانم نظافتچی دانشکده چیست؟

سوال به نظرم خنده دار می آمد. در طول چهار سال گذشته، من چندین بار این خانم را دیده بودم . ولی نام او چه بود؟!

من کاغذ را تحویل دادم، درحالی که آخرین سوال امتحان بی جواب مانده بود.
پیش از پایان آخرین جلسه ، یکی ازدانشجویان از استاد پرسید: استاد ، منظور شما از طرح آن سوال عجیب چه بود؟

استادجواب داد: در این حرفه شما افراد زیادی را خواهید دید. همه آنها شایسته توجه ومراقبت شما هستند، بـاید آنها را بشناسید و به آنهـا محبت کنید حتـی اگر این محبت فقط یک لبخنـد یا یک سلام دادن ساده باشد.
من هرگز آن درس را فراموش نخواهم کرد.

/ 4 نظر / 4 بازدید
Amir

همه می‌خواهند بشریت را عوض کنند ، دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند

حميد سلطاني

تو اين دنيا خيلي چيزها هست كه از ديد ما انسان‌ها پنهانه. نه اينكه نبينيم. بلكه ديد ما محدود و بسته است. ما ناتوان و ضعيف هستيم.

حميد سلطاني

اميدوارم نظر شما رو در مورد نقيه پست‌ها داشته باشم.