امید

شخصی را به جهنم می‌بردند . در راه  بر می‌گشت و به عقب خیره میشد . ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت ببرید.
فرشتگان پرسیدند چرا ؟ پروردگار فرمود : او چند بار به عقب نگاه کرد ..... او امید به بخشش داشت .

/ 0 نظر / 6 بازدید