مواظب هستـــــــــــــــــــــــــی ؟؟؟

در زمستانی سرد کلاغی غذا نداشت تا جوجه هایش را سیر کند؛ گوشت بدن خودش را میکند و به جوجه هاش میداد... زمستان تمام شد و کلاغ مرد! اما بچه هاش نجات پیدا کردند و گفتند : خوب شد مرد ؛ راحت شدیم از این غذای تکراری ! این است واقعیت تلخ روزگار ما...!

/ 1 نظر / 7 بازدید
sara

واقعا منو تحت تاثیر قرار داد. ممنون***[پلک][خجالت][تایید]