او بخشنده مهربان است

خدا
 
روی پرده ی کعبه

این آیه حک شده است:

نَبِّیٌ عِبادِی أننی أنَا الغَفُورُ الرَّحِیمُ

و من...

هنوز و تا همیشه

به این آیه
دلــــــــخوشم

"بندگانم را آگاه کن من بخشنده ی مهربانم"

/ 1 نظر / 36 بازدید