گذر دنیا

غصه هم خواهد رفت

به حباب نگران لب یک رود قسم

و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت

غصه هم خواهد رفت

آنچنانی که فقط خاطره ایی خواهد ماند

لحظه را دریبابیم

باور روز برای گذر از شب کافیست.........

/ 0 نظر / 7 بازدید