و گاهی یک حرف تو را ....

بسیار نادر هستند کلماتی که ارزششان بیشتر از سکوت باشد.

"هانری دونومتر"

 

هرگاه که خود را کامل تسلیم«شکر گزار بودن» میکنید لحظه های ناب را درک خواهید کرد

 

به گونه ای از عشق و شور خود مراقبت و پاسداری کنید که گویی گرانبها ترین دارایی شماست

 

هرگز اجازه ندهید ترس شما را به  " بی تفاوتی " سوق دهد

 

عشق همان چیزی است که به شما امکان می دهد بارها و بارها متولد  شوید

 

عاشق بودن به همان اندازه طبیعی است که نفس کشیدن و زنده بودن

 

هنگامی که منتظرید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند ، برای تولید عشق و شور و نشاط به آنان وابسته می شوید و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست می دهید

 

عشق و شور زندگانی را از درون خودتان جست و جو کنید . سرزندگی و زنده بودن را تنها از درون خودتان جویا شوید

 

آنان که از خود عشق ساطع می کنند ، با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند دیگران را به سمت خود می کشانند

 

هر چه بیشتر عشق و شور زندگی را از خود ابراز کنید ، برای دیگران مقاومت ناپذیر تر خواهید شد و آن ها کمتر می توانند شما را نادیده بگیرند.

 

باربارادی  آنجلیس

/ 2 نظر / 10 بازدید
مرجان

عالی